การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 25ุ62
หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

::sci62

ผลการแข่งขัน
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม


 

001 วิทยาศาสตร์

1.  001 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 2.  002 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3.  003 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 4.  004 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
5.  005 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 6.  006 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
7.  007 โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 8.  008 โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6
9.  009 โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 10.  010 โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6
11.  011 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 12.  012 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
13.  013 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 14.  014 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
15.  015 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 16.  016 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6
17.  017 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.  018 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
19.  019 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6

002 เทคโนโลยี

1.  020 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 2.  733 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6
3.  021 การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 4.  022 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3
5.  023 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 6.  024 การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6

 


 Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ไวไวไอที by WAIWIA JAIDEE [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม