การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 25ุ62

ข่าวประชาสัมพันธ์


  คณะครูดำเนินการตรวจสอบข้อมูล รายชื่อคณะกรรมการ ครู นักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 9-16 สิงหาคม 2562 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม เป็นต้นไป 
แก้ไขข้อมูลดังกล่าวแจ้ง คุณครูจุลจิรา ทาสระคู 0817684097
 
 
  แจ้งการใช้บัตรในการเข้าแข่งขันนักเรียน
สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนในการเข้าแข่งขันได้
 
  ปรับปรุงเกณฑ์ 6 สิงหาคม 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
เพิ่มเติมเกณ์โครงงานประเภททดลอง. ม. ต้น 1.ที่ปรึกษา 2 คน 2.ผังโครงงานอนุโลมให้ใช้ได้ทั้ง 2 แบบ 3. ส่งรูปเล่มในวันรายงานตัวจำนวน. 5. เล่ม 4. ลงทะเบียนร่วมงานและจับฉลากแบ่งสายได้ไม่เกินเวลา. 9:30 น.

แจ้งเพิ่มติมเกณฑ์ทักษะการแก้ปัญหา.ปลาย ก็7.3. การตัดสิน การให้คะแนนดังนี้ ข้อเขียน. 50 คะแนน ปฏิบัติการเคมี 50. คะแนน ปฏิบัติการชีววิทยา 50 คะแนน ปฏิบัติการฟิสิกส์ 50. คะแนน

แจ้งเปลี่ยนสถานที่การแข่งขันการวาดภาพวิทยาศาสตร์ เป็นอาคารศรีภูมิห้อง. 523-528
 
  ปรับปรุงเอกสาร 2 สิงหาคม 2562
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันสืบค้นข้อมูล
สถานที่และตารางจัดการแข่งขัน
แผนผังอาคารและสถานที่จัดการแข่งขัน
ปฏิบัติการทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ม.ปลาย
ฟิสิกส์ใช้แลปการตกแบบเสรี
เคมีใช้แลป การต่อเซลล์กัลวานิก
ชีววิทยาใช้ โครงสร้างภายในของลำต้น

แลป ม.ต้น ใช้ แลป ม.2 จำนวน 3 แลป
แต่ปฏิบัติจริงจับฉลากใช้แลปเพียง 1 แลป
 
  เอกสารการแข่งขัน(ปรับปรุงล่าสุด)
เลื่อนการประชุมในวันที่่ 1 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 

หนังสือแจ้งประชุมวันวิทยาศาสตร์
แจ้งเลื่อนประชุม
แก้ไขคำสั่งวิทยาศาสตร์
ปรับปรุงเกณฑ์การแข่งขันวันวิทยาศาสตร์
 
  เอกสารการแข่งขัน  
 
 
 
เว็บไซต์ในการบริหารจัดการแข่งขัน
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
สพม.27 ปีการศึกษา 2560
http://skill2.jaideeweb.com/sci62/
 
 

แนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน

1. เข้าระบบด้วยรหัสของโรงเรียนโดยใช้รหัสเดิมเมื่อปี 2559
2. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ลงทะเบียนนักเรียน และครู
3. เมื่อเข้าระบบได้แล้ว ให้ทำการสมัครกรรมการตัดสินผ่านระบบเว็บไซต์นี้


 
 

  
 


 
หากโรงเรียนลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอรหัสผ่านทางข้อความทาง facebook ถึง ครูไวยวิทย์ เท่านั้น 
 
คลิกเลย !!!
 
 

เข้าระบบโรงเรียน

   
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

  
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

  
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

  
จำนวนโรงเรียน 67
จำนวนทีม 814
จำนวนนักเรียน 1,835
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,348
จำนวนกรรมการ 361
ครู+นักเรียน 3,183
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,544
ประกาศผลแล้ว 25/25 (100.00%)
 

เว็บไซต์

  
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 60
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 59
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 58
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 57
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 56
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 55
 

คู่มือการใช้งานระบบ

  


 

สถิติการเข้าชม

  
ขณะนี้
1
วันนี้
4
เมื่อวาน
7
สัปดาห์นี้
15
เดือนนี้
38
ปีนี้
635
ทั้งหมด
766
Record: 21 (16.03.2020)
Tue July 21st 2015 16:12
Size : 80 Byte.
IP 3.235.29...
 

Histats