สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพนทองพัฒนาวิทยา 22 2 1 0 25
2 พนมไพรวิทยาคาร 20 3 2 0 25
3 ปทุมรัตต์พิทยาคม 20 3 2 0 25
4 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 20 2 1 0 23
5 เสลภูมิพิทยาคม 19 3 0 0 22
6 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 17 3 2 0 22
7 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 16 4 1 0 21
8 สตรีศึกษา 15 2 2 0 19
9 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 14 5 2 0 21
10 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 13 6 1 0 20
11 หนองพอกวิทยาลัย 13 4 2 1 19
12 โพนทองวิทยายน 13 2 2 2 17
13 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 12 4 2 2 18
14 ทรายทองวิทยา 10 6 3 2 19
15 โนนชัยศรีวิทยา 9 3 1 2 13
16 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 9 2 4 2 15
17 โพนสูงประชาสรรค์ 8 10 0 3 18
18 หนองหมื่นถ่านวิทยา 8 4 4 2 16
19 ม่วงมิตรวิทยาคม 8 3 1 2 12
20 เชียงขวัญพิทยาคม 7 7 1 1 15
21 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 7 6 0 2 13
22 โคกล่ามพิทยาคม 7 4 5 1 16
23 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 7 4 1 3 12
24 หนองผึ้งวิทยาคาร 7 3 1 0 11
25 โพนเมืองประชารัฐ 6 5 2 3 13
26 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 6 4 3 2 13
27 ธงธานี 6 1 2 1 9
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 5 6 2 1 13
29 ธวัชบุรีวิทยาคม 5 6 1 2 12
30 หัวโทนวิทยา 5 6 1 2 12
31 อาจสามารถวิทยา 5 5 1 3 11
32 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 5 4 3 3 12
33 ผาน้ำทิพย์วิทยา 5 4 0 2 9
34 ช้างเผือกวิทยาคม 5 3 2 2 10
35 ศรีธวัชวิทยาลัย 5 3 1 1 9
36 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 5 2 0 1 7
37 พระกุมารร้อยเอ็ด 4 8 2 0 14
38 ท่าม่วงวิทยาคม 4 7 1 4 12
39 ขัติยะวงษา 4 6 2 2 12
40 เมยวดีพิทยาคม 4 6 2 0 12
41 เสลภูมิ 4 5 5 3 14
42 โพธิ์ทองวิทยาคาร 4 5 4 3 13
43 น้ำใสวรวิทย์ 4 5 3 3 12
44 คำนาดีพิทยาคม 4 4 1 2 9
45 หินกองวิทยาคาร 4 2 2 2 8
46 ดู่น้อยประชาสรรค์ 4 1 1 2 6
47 ม่วงลาดวิทยาคาร 3 4 3 3 10
48 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 3 4 2 2 9
49 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 3 3 2 1 8
50 เมืองสรวงวิทยา 3 2 0 2 5
51 โพธิศรีสว่างวิทยา 3 1 1 2 5
52 หนองฮีเจริญวิทย์ 2 7 1 2 10
53 เทอดไทยวิทยาคม 2 6 2 3 10
54 เมืองน้อยวิทยาคม 2 5 2 0 9
55 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 2 3 0 2 5
56 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 2 2 4 2 8
57 สตรีศึกษา 2 2 1 1 2 4
58 พลับพลาวิทยาคม 1 1 0 0 2
59 สามขาท่าหาดยาววิทยา 1 0 4 3 5
60 ขวาววิทยาคาร 1 0 0 2 1
รวม 434 232 104 95 770