สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 10 0 2 12 17 3 2 0 22
2 สตรีศึกษา 2 5 0 7 15 2 2 0 19
3 เสลภูมิพิทยาคม 2 2 4 8 19 3 0 0 22
4 พนมไพรวิทยาคาร 2 2 3 7 20 3 2 0 25
5 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 2 2 3 7 20 2 1 0 23
6 อาจสามารถวิทยา 2 0 0 2 5 5 1 3 11
7 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 1 1 1 3 13 6 1 0 20
8 โนนชัยศรีวิทยา 1 0 1 2 9 3 1 2 13
9 พระกุมารร้อยเอ็ด 1 0 1 2 4 8 2 0 14
10 ผาน้ำทิพย์วิทยา 1 0 0 1 5 4 0 2 9
11 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 1 0 0 1 5 2 0 1 7
12 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 4 3 7 20 3 2 0 25
13 โพนทองพัฒนาวิทยา 0 3 3 6 22 2 1 0 25
14 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 2 0 2 16 4 1 0 21
15 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 0 1 3 4 14 5 2 0 21
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 0 1 2 3 12 4 2 2 18
17 หนองพอกวิทยาลัย 0 1 0 1 13 4 2 1 19
18 เมืองสรวงวิทยา 0 1 0 1 3 2 0 2 5
19 ช้างเผือกวิทยาคม 0 0 2 2 5 3 2 2 10
20 คำนาดีพิทยาคม 0 0 2 2 4 4 1 2 9
21 โพนทองวิทยายน 0 0 1 1 13 2 2 2 17
22 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 1 1 9 2 4 2 15
23 หนองหมื่นถ่านวิทยา 0 0 1 1 8 4 4 2 16
24 โพนเมืองประชารัฐ 0 0 1 1 6 5 2 3 13
25 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 1 1 6 4 3 2 13
26 โพธิ์ทองวิทยาคาร 0 0 1 1 4 5 4 3 13
27 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 1 1 3 3 2 1 8
28 ทรายทองวิทยา 0 0 0 0 10 6 3 2 19
29 โพนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 8 10 0 3 18
30 ม่วงมิตรวิทยาคม 0 0 0 0 8 3 1 2 12
31 เชียงขวัญพิทยาคม 0 0 0 0 7 7 1 1 15
32 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 0 0 7 6 0 2 13
33 โคกล่ามพิทยาคม 0 0 0 0 7 4 5 1 16
34 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 0 0 0 0 7 4 1 3 12
35 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 7 3 1 0 11
36 ธงธานี 0 0 0 0 6 1 2 1 9
37 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 5 6 2 1 13
38 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 5 6 1 2 12
39 หัวโทนวิทยา 0 0 0 0 5 6 1 2 12
40 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 5 4 3 3 12
41 ศรีธวัชวิทยาลัย 0 0 0 0 5 3 1 1 9
42 ท่าม่วงวิทยาคม 0 0 0 0 4 7 1 4 12
43 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 4 6 2 2 12
44 เมยวดีพิทยาคม 0 0 0 0 4 6 2 0 12
45 เสลภูมิ 0 0 0 0 4 5 5 3 14
46 น้ำใสวรวิทย์ 0 0 0 0 4 5 3 3 12
47 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0 4 2 2 2 8
48 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 0 0 4 1 1 2 6
49 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 3 4 3 3 10
50 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 4 2 2 9
51 โพธิศรีสว่างวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 2 5
52 หนองฮีเจริญวิทย์ 0 0 0 0 2 7 1 2 10
53 เทอดไทยวิทยาคม 0 0 0 0 2 6 2 3 10
54 เมืองน้อยวิทยาคม 0 0 0 0 2 5 2 0 9
55 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
56 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 2 4 2 8
57 สตรีศึกษา 2 0 0 0 0 2 1 1 2 4
58 พลับพลาวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
59 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 0 0 0 1 0 4 3 5
60 ขวาววิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 2 1
รวม 25 25 37 87 434 232 104 95 770