หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 25 22 88% 2 8% 1 4% 0 0% 25
2 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 25 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
3 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 25 20 80% 3 12% 2 8% 0 0% 25
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 20 86.96% 2 8.7% 1 4.35% 0 0% 23
5 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 23 19 86.36% 3 13.64% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 25 17 77.27% 3 13.64% 2 9.09% 0 0% 22
7 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 22 16 76.19% 4 19.05% 1 4.76% 0 0% 21
8 โรงเรียนสตรีศึกษา 19 15 78.95% 2 10.53% 2 10.53% 0 0% 19
9 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 22 14 66.67% 5 23.81% 2 9.52% 0 0% 21
10 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 20 13 65% 6 30% 1 5% 0 0% 20
11 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 22 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 22 13 68.42% 2 10.53% 2 10.53% 2 10.53% 19
13 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 20 12 60% 4 20% 2 10% 2 10% 20
14 โรงเรียนทรายทองวิทยา 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
15 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 15 9 60% 3 20% 1 6.67% 2 13.33% 15
16 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 18 9 52.94% 2 11.76% 4 23.53% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 21 8 38.1% 10 47.62% 0 0% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 18 8 44.44% 4 22.22% 4 22.22% 2 11.11% 18
19 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
20 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 16 7 43.75% 7 43.75% 1 6.25% 1 6.25% 16
21 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 17 7 46.67% 6 40% 0 0% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 18 7 41.18% 4 23.53% 5 29.41% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 16 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
24 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
25 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 17 6 37.5% 5 31.25% 2 12.5% 3 18.75% 16
26 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
27 โรงเรียนธงธานี 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
28 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 15 5 35.71% 6 42.86% 2 14.29% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
30 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 14 5 35.71% 6 42.86% 1 7.14% 2 14.29% 14
31 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 14 5 35.71% 5 35.71% 1 7.14% 3 21.43% 14
32 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
33 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
34 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
35 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 10 5 50% 3 30% 1 10% 1 10% 10
36 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 9 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 14 4 28.57% 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 14
38 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 16 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 4 25% 16
39 โรงเรียนขัติยะวงษา 14 4 28.57% 6 42.86% 2 14.29% 2 14.29% 14
40 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 13 4 33.33% 6 50% 2 16.67% 0 0% 12
41 โรงเรียนเสลภูมิ 17 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 17 4 25% 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 16
43 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 15 4 26.67% 5 33.33% 3 20% 3 20% 15
44 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 11 4 36.36% 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 11
45 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
46 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 8 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 8
47 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 13 3 23.08% 4 30.77% 3 23.08% 3 23.08% 13
48 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 11 3 27.27% 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 11
49 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 10 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
51 โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา 9 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 7
52 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 13 2 16.67% 7 58.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
53 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 13 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
54 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
55 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 10 2 20% 2 20% 4 40% 2 20% 10
57 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 6 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 6
58 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
59 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 10 1 12.5% 0 0% 4 50% 3 37.5% 8
60 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 4 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม