หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

[ ทั้งหมด   8 ส.ค. 2560   9 ส.ค. 2560   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 9 ส.ค. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 003 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ชั้น 4 ห้อง 541 , 542 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
2 004 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร3 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
3 007 โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
4 008 โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
5 009 โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
6 010 โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
7 011 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
8 012 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
9 013 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
10 014 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
11 015 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยไพศาล 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00
12 016 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยไพศาล 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00
13 019 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวทีหอประชุม ชั้น 2 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560 08.30-12.00
2 733 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560 13.00-16.00


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม