หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560 08.30-12.00
-
2 733 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 9 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
3 021 การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล ห้องคอมพิวเตอร์ 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
4 022 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ชั้น 1 ห้อง 114, 115 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
5 023 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารหนองคูคำ ชั้น 1 ห้อง 114, 115 8 ส.ค. 2560 13.00-16.00
-
6 024 การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ชั้น 4 ห้อง 547 8 ส.ค. 2560 09.00-14.00
-Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม