หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวทีหอประชุม ชั้น 2 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
2 002 การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร1 ชั้น 2 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
3 003 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ชั้น 4 ห้อง 541 , 542 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
4 004 การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อาคาร3 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
5 005 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารแสนคำเมือง ห้อง ห้องประชุมแสนคำเมือง 8 ส.ค. 2560 08.30-16.00
-
6 006 การพูดทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารศรีภูมิ ห้อง ห้องประชุมศรีภูมิ 8 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
7 007 โครงงานประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
8 008 โครงงานประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
9 009 โครงงานประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
10 010 โครงงานประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
11 011 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
12 012 โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ 62 ปี 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
13 013 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
14 014 สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ใต้ถุนอาคารศรีภูมิ 9 ส.ค. 2560 09.00-16.00
-
15 015 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยไพศาล 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00
-
16 016 การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สนามกีฬาโรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยไพศาล 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00
-
17 017 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารโนนจมื่น ชั้น 2 ห้อง 225, 226 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
18 018 การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย อาคารโนนจมื่น ชั้น 2 ห้อง 227, 228 8 ส.ค. 2560 09.00-12.00
-
19 019 การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย เวทีหอประชุม ชั้น 2 9 ส.ค. 2560 08.30-16.00
-Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ณ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
ระหว่างวันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม