สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 8 1 0 9 18 3 3 1 24
2 สุวรรณภูมิวิทยาลัย 3 2 2 7 18 2 0 2 20
3 โพนทองพัฒนาวิทยา 2 4 2 8 20 3 1 0 24
4 เสลภูมิพิทยาคม 2 3 3 8 24 2 0 0 26
5 สตรีศึกษา 1 3 3 7 17 3 3 0 23
6 พนมไพรวิทยาคาร 1 3 0 4 13 4 3 2 20
7 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 1 2 1 4 10 2 1 5 13
8 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 1 1 0 2 10 6 3 2 19
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 1 1 0 2 10 6 2 3 18
10 ดูกอึ่งประชาสามัคคี 1 1 0 2 9 5 0 4 14
11 หนองหมื่นถ่านวิทยา 1 0 1 2 7 7 1 3 15
12 เมยวดีพิทยาคม 1 0 0 1 14 4 1 3 19
13 เชียงขวัญพิทยาคม 1 0 0 1 11 5 1 3 17
14 หนองฮีเจริญวิทย์ 1 0 0 1 7 5 2 2 14
15 ธงธานี 1 0 0 1 3 1 1 3 5
16 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล 0 3 3 6 10 4 2 2 16
17 จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 0 2 0 2 7 3 1 5 11
18 ปทุมรัตต์พิทยาคม 0 1 3 4 17 4 2 3 23
19 ทรายทองวิทยา 0 1 0 1 8 2 0 4 10
20 โพนเมืองประชารัฐ 0 1 0 1 6 4 0 4 10
21 หนองพอกวิทยาลัย 0 0 3 3 15 7 1 3 23
22 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ 0 0 2 2 14 7 1 1 22
23 เทอดไทยวิทยาคม 0 0 1 1 8 2 1 2 11
24 ช้างเผือกวิทยาคม 0 0 1 1 5 4 1 1 10
25 โพนทองวิทยายน 0 0 0 0 11 2 1 3 14
26 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 0 0 0 0 9 5 0 4 14
27 โนนชัยศรีวิทยา 0 0 0 0 8 7 0 2 15
28 โคกล่ามพิทยาคม 0 0 0 0 8 5 4 1 17
29 เสลภูมิ 0 0 0 0 8 3 1 4 12
30 ธวัชบุรีวิทยาคม 0 0 0 0 8 3 0 1 11
31 โพธิ์แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 8 0 2 3 10
32 โพนสูงประชาสรรค์ 0 0 0 0 7 9 0 4 16
33 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ 0 0 0 0 7 5 3 1 15
34 อาจสามารถวิทยา 0 0 0 0 7 2 1 4 10
35 ท่าม่วงวิทยาคม 0 0 0 0 6 8 1 4 15
36 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 0 0 0 0 6 6 1 4 13
37 เหล่าหลวงประชานุสรณ์ 0 0 0 0 5 8 2 3 15
38 ผาน้ำทิพย์วิทยา 0 0 0 0 5 5 2 2 12
39 หนองผึ้งวิทยาคาร 0 0 0 0 5 5 0 3 10
40 ม่วงมิตรวิทยาคม 0 0 0 0 5 4 1 3 10
41 ขัติยะวงษา 0 0 0 0 5 4 0 4 9
42 สามขาท่าหาดยาววิทยา 0 0 0 0 5 3 0 5 8
43 โพธิ์ทองวิทยาคาร 0 0 0 0 4 6 4 2 14
44 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 0 0 0 0 4 6 1 5 11
45 น้ำใสวรวิทย์ 0 0 0 0 4 4 2 5 10
46 วังหลวงวิทยาคม 0 0 0 0 4 4 0 3 8
47 โพธิศรีสว่างวิทยา 0 0 0 0 4 4 0 2 8
48 หัวโทนวิทยา 0 0 0 0 3 7 2 2 12
49 กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 3 0 2 6
50 เมืองสรวงวิทยา 0 0 0 0 2 11 0 4 13
51 ขวาววิทยาคาร 0 0 0 0 2 6 2 3 10
52 ม่วงลาดวิทยาคาร 0 0 0 0 2 6 0 5 8
53 คำนาดีพิทยาคม 0 0 0 0 2 5 1 3 8
54 ศรีธวัชวิทยาลัย 0 0 0 0 2 5 1 1 8
55 สตรีศึกษา 2 0 0 0 0 2 3 1 3 6
56 ดู่น้อยประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 3 0 2 5
57 เมืองน้อยวิทยาคม 0 0 0 0 2 2 2 1 6
58 ทุ่งหลวงพลับพลาไชย 0 0 0 0 1 2 2 4 5
59 หินกองวิทยาคาร 0 0 0 0 1 1 1 4 3
60 สูงยางวิทยาประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 4 2
61 พลับพลาวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
62 ศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
รวม 26 29 25 80 451 259 69 168 779