หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 27 24 92.31% 2 7.69% 0 0% 0 0% 26
2 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 25 20 83.33% 3 12.5% 1 4.17% 0 0% 24
3 โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 25 18 72% 3 12% 3 12% 1 4% 25
4 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย 23 18 81.82% 2 9.09% 0 0% 2 9.09% 22
5 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 26 17 65.38% 4 15.38% 2 7.69% 3 11.54% 26
6 โรงเรียนสตรีศึกษา 23 17 73.91% 3 13.04% 3 13.04% 0 0% 23
7 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 27 15 57.69% 7 26.92% 1 3.85% 3 11.54% 26
8 โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 24 14 60.87% 7 30.43% 1 4.35% 1 4.35% 23
9 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 23 14 63.64% 4 18.18% 1 4.55% 3 13.64% 22
10 โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร 24 13 59.09% 4 18.18% 3 13.64% 2 9.09% 22
11 โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม 21 11 55% 5 25% 1 5% 3 15% 20
12 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 17 11 64.71% 2 11.76% 1 5.88% 3 17.65% 17
13 โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 21 10 47.62% 6 28.57% 3 14.29% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด 22 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
15 โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล 22 10 55.56% 4 22.22% 2 11.11% 2 11.11% 18
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี 18 10 55.56% 2 11.11% 1 5.56% 5 27.78% 18
17 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี 19 9 50% 5 27.78% 0 0% 4 22.22% 18
18 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 19 9 50% 5 27.78% 0 0% 4 22.22% 18
19 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 17 8 47.06% 7 41.18% 0 0% 2 11.76% 17
20 โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม 20 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนเสลภูมิ 16 8 50% 3 18.75% 1 6.25% 4 25% 16
22 โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม 13 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
24 โรงเรียนทรายทองวิทยา 14 8 57.14% 2 14.29% 0 0% 4 28.57% 14
25 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
26 โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ 22 7 35% 9 45% 0 0% 4 20% 20
27 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา 18 7 38.89% 7 38.89% 1 5.56% 3 16.67% 18
28 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 18 7 43.75% 5 31.25% 3 18.75% 1 6.25% 16
29 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ 16 7 43.75% 5 31.25% 2 12.5% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ 17 7 43.75% 3 18.75% 1 6.25% 5 31.25% 16
31 โรงเรียนอาจสามารถวิทยา 15 7 50% 2 14.29% 1 7.14% 4 28.57% 14
32 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 20 6 31.58% 8 42.11% 1 5.26% 4 21.05% 19
33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด 17 6 35.29% 6 35.29% 1 5.88% 4 23.53% 17
34 โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ 14 6 42.86% 4 28.57% 0 0% 4 28.57% 14
35 โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ 19 5 27.78% 8 44.44% 2 11.11% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 18 5 35.71% 5 35.71% 2 14.29% 2 14.29% 14
37 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร 13 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 3 23.08% 13
38 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 13 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 3 23.08% 13
39 โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม 11 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนขัติยะวงษา 16 5 38.46% 4 30.77% 0 0% 4 30.77% 13
41 โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา 13 5 38.46% 3 23.08% 0 0% 5 38.46% 13
42 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 16 4 25% 6 37.5% 4 25% 2 12.5% 16
43 โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา 24 4 25% 6 37.5% 1 6.25% 5 31.25% 16
44 โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ 17 4 26.67% 4 26.67% 2 13.33% 5 33.33% 15
45 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม 11 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
46 โรงเรียนโพธิศรีสว่างวิทยา 10 4 40% 4 40% 0 0% 2 20% 10
47 โรงเรียนหัวโทนวิทยา 14 3 21.43% 7 50% 2 14.29% 2 14.29% 14
48 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ 8 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 2 25% 8
49 โรงเรียนธงธานี 11 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 3 37.5% 8
50 โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา 17 2 11.76% 11 64.71% 0 0% 4 23.53% 17
51 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 13 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
52 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร 13 2 15.38% 6 46.15% 0 0% 5 38.46% 13
53 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 14 2 18.18% 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย 10 2 22.22% 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
56 โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ 8 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 7
57 โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม 8 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย 9 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
59 โรงเรียนหินกองวิทยาคาร 9 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 7
60 โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ 6 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 6
61 โรงเรียนพลับพลาวิทยาคม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
62 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง


Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"