หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม

หมวดหมู่ : เทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 08.30 น. เป็นต้นไป
-
2 733 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ 16 ส.ค. 2559 08.30 น. เป็นต้นไป
-
3 021 การสืบค้นข้อมูล ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 004 15 ส.ค. 2559 09.00-12.00
-
4 022 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 005 15 ส.ค. 2559 09.00-12.00 ลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 08.00-09.00 น.
5 023 การเขียนเว็บด้วย Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 005 16 ส.ค. 2559 10.00-13.00 ลงทะเบียนและติดตั้งโปรแกรม 09.00-10.00 น.
6 024 การสร้างแอนิเมชัน 2 มิติ (2D Animation) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคารหอสมุด (ตึกฟ้า) ชั้น 1 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 004 16 ส.ค. 2559 09.00-12.00
-Copyright © 2012-2016 Sillapa.net All rights reserved.
ครูไวยวิทย์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน]
การแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ
ระหว่างวันที่ 15-16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต ด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างเทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม"