ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 
 
 
 
 

 
เพิ่มเติมรายละเอียดเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
พิ่มเติมรายละเอียด การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น
1.  ส่งเอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น จำนวน 10 เล่ม (ส่งในวันแข่งขัน)
2.  ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันนำโต๊ะที่จะวางสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มาเอง
เพิ่มเติมเกณฑ์คลิก
วันพุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 10:35 น.
ปรับเกณฑ์ให้คะแนนแฟนซีรีไซเคิล
เพื่อความหมาะสมที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินได้ปรับเกณฑ์การประกวดสิ่งประดิษฐ์แฟซีรีไซเคิลดังนี้
 1. ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 2. ความสวยงามด้านการออกแบบ 20 คะแนน
 3. ความประณีตของการออกแบบ 20 คะแนน
 4. ความหลากหลายของวัสดุ (ไม่ต่ำกว่า 5 ชนิด) 10 คะแนน
 5. การนำเสนอ 3 นาที 10 คะแนน
 6. ความเหมาะสมในการใช้งานในชีวิตประจำวัน 10 คะแนน
 7. ความสามารถในการขยายผลเชิงพาณิชย์ 10
  ** คะแนนเต็ม 20 ขั้นต่ำ 15 คะแนนเต็ม 10 ขั้นต่ำ 7
วันพุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 09:16 น.
ข้อกำหนดเพิ่มของจรวดขวดน้ำยิงไกล
 1. ความจุจรวดขวดน้ำ กำหนดขนาด 1.25 ลิตร ใช้เพียง 1 ใบ ห้ามเป่ายืดหรือดัดแปลง หัวจรวดไม่มีส่วนที่เป็นโลหะ
 2. ฐานยิงที่เตรียมมาเองมีปริมาตรไม่เกิน 600 มิลลิลิตร
 3. ใช้ความดันไม่เกิน 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
  วันพุธ ที่ 06 สิงหาคม 2557 เวลา 09:04 น.
  ข้อตกลงเพิ่มเติมของสิ่งประดิษฐ์
  เนื่องจากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เป็นการคัดเลือกตัวแทนไปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 64 ดังนั้นจึงใช้เกณฑ์ใหม่ปี 2557 ขอให้ผู้ส่งผลงานอ่านหรือศึกษาเกณฑ์ตามลิงค์เมนูเกณฑ์ และมีข้อตกลงเพิ่มเติมดังนี้
  • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ส่งรูปเล่ม จำนวน 10 เล่ม (ส่งในวันแข่งขัน)
  • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ส่งรูปเล่ม จำนวน 15 เล่ม (ส่งในวันแข่งขัน)
  วันอังคาร ที่ 05 สิงหาคม 2557 เวลา 14:57 น.
  เกณฑ์การตัดสินเหรียญรางวัล
  การประกวดแข่งขันทุกรายการให้ใช้เกณฑ์นี้ในการตัดสินให้ได้รับเหรียญรางวัล
  • 80-100 เหรียญทอง
  • 70-79 เหรียญเงิน
  • 60-69 เหรียญทองแดง
  • 50-59 ชมเชย
  • 01-49 ได้เข้าร่วม
  วันจันทร์ ที่ 04 สิงหาคม 2557 เวลา 06:02 น.
  เพิ่มเติมการพูดทางวิทยาศาสตร์ทั้ง ม.ต้น ม.ปลาย
  ให้แต่ละโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 ระดับ ส่งสำเนาต้นฉบับการพูด จำนวน 15 ชุด ที่จุดแข่งขัน ในวันรายงานตัว 08.00-09.00 น.
  วันเสาร์ ที่ 02 สิงหาคม 2557 เวลา 14:33 น.
  ข้อกำหนดการแข่งขันพัฒนาเว็บไซต์ ม.ต้น
  กำหนดเวลาแข่งขันเป็น 13.00 - 16.00 น. ให้ผู้แข่งรายงานตัวก่อนเวลา แข่งขันที่ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคาร 2 ชั้น 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ windows7 Dreamweaver cs5 lash8 photoshop cs5 ไม่ต้องอัพโหลดขึ้นบน Server
  วันเสาร์ ที่ 02 สิงหาคม 2557 เวลา 14:28 น.
  ข้อกำหนดเพิ่มเติมการแข่งขัน Animation 2D
  1.หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน คือ แม่
  2.นักเรียนที่เข้าแข่งขันจะต้องเป็นนักเรียนในระดับชั้นม.4-6 เท่านั้น
  ไม่อนุญาตให้นักเรียนในระดับ ม.ต้น เข้าแข่งขัน
  3. นักเรียนจะต้องสร้าง animation ให้แสดงได้ 30 วินาที เท่านั้น
  หากขาดหรือเกินจะถูกตัดคะแนน
  วันเสาร์ ที่ 02 สิงหาคม 2557 เวลา 14:27 น.
  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล
  การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล ม.1-ม.6 ตามเกณฑ์สามารถส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ 3 คน ครูผู้ฝึกสอน 2 คน (ส่งตัวแทนเดินแบบได้ 1 คน) โรงเรียนใดยังส่งรายชื่อไม่ครบโปรดลงทะเบียนเพิ่มได้
  วันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 20:29 น.
  เกณฑ์การแข่งขัน
  เกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมทางวิทยาวิทยาศาสตร์ สพม.27 ออกแล้ว ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หรือคณะกรรมการตัดสิน โปรดศึกษารายละเอียดของเกณฑ์หรือกติกาของกิจกรรมต่างๆ โดยดาวน์โหลดในเมนูในกลุ่ม "เกณฑ์การแข่งขัน" และสำหรับคณะกรรมการตัดสินให้ print เกณฑ์ของกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายและนำเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ด้วย
  วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 16:35 น.
  ช่องทางเข้าลงทะเบียน
   

  เข้าระบบโรงเรียน

   
  ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :
   

  ระบบจัดการ

   
  ผู้ดูแลระบบ
  เข้าระบบโรงเรียน
  เข้าระบบบันทึกคะแนน
  เข้าระบบการพิมพ์
   

  การนำเสนอ

   
  สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
  สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
  ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
  สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
  สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
  สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
   

  สถิติการลงทะเบียน

   
  จำนวนโรงเรียน 64
  จำนวนทีม 981
  จำนวนนักเรียน 2,217
  จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,595
  จำนวนกรรมการ 505
  ครู+นักเรียน 3,812
  ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,317
  ประกาศผลแล้ว 24/24 (100.00%)
   

  เว็บไซต์

   
  ระดับชาติ
   

  คู่มือการใช้งานระบบ

   


   

  สถิติการเข้าชม

   
  ขณะนี้
  1
  วันนี้
  4
  เมื่อวาน
  5
  สัปดาห์นี้
  21
  เดือนนี้
  63
  ปีนี้
  270
  ทั้งหมด
  270
  Record: 14 (04.11.2017)
  Tue July 21st 2015 16:12
  Size : 83 Byte.
  IP 54.145.1...
   

  Histats